6205840820_5de3ac46a5_b

Asociatia Support Children to Develop and Grow are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții tuturor persoanelor cu autism din România și a familiilor acestora. Prioritățile noastre sunt:

Susținerea drepturilor persoanelor cu autism și încurajarea incluziunii;
Promovarea accesului la educație, formare, sănătate și ocuparea forței de muncă, precum și susținerea pe toată durata vieții în comunitate;
Legătura cu alte organizații neguvernamentale care împărtășesc obiective similare;
Promovarea schimbului de informații, a bunelor practici și a experienței.

Principalele obiective ale Asociatia Support Children to Develop and Grow sunt:

Asigurarea implementării depline și respectării drepturilor și a participării efective a persoanelor cu dizabilități;
Promovarea unei abordări bazate pe drepturi și dovezi privind autismul care lucrează împreună cu persoanele cu autism, familiile acestora, profesioniștii și factorii de decizie;
Să încurajeze cercetarea privind autismul, studiile și schimbul de cele mai bune practici și intervențiile bazate pe dovezi pentru copiii cu autism, precum și serviciile de suport  pentru adulți;

Activitatea Asociatia Support Children to Develop and Grow se bazează pe următoarele principii

Respectarea demnității ;
Autonomie individuală, inclusiv libertatea de a face alegerile proprii;
Non-discriminare;
Participarea și integrarea completă și eficientă în societate;
Respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității;
Egalitate de șanse;
Accesibilitate;
Egalitatea între bărbați și femei;
Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea.